Jaskinia Behemota

Jaskinia Behemota - pierwszy polski wortal o Heroes of Might and Magic oraz fantasy

Regulamin Ogniska

I. Zasady ogólne

 1. Ognisko to miejsce w Jaskini poświęcone codziennym, nieformalnym rozmowom użytkowników Jaskini.
 2. Do pisania na Ognisku ma prawo każdy zarejestrowany użytkownik Jaskini Behemota.
 3. (uchylony)
 4. Na Ognisku nie obowiązuje żaden konkretny temat czy klimat, jakkolwiek mile widziane jest nieprzeszkadzanie innym w tworzeniu takowych.
 5. Niedozwolone na Ognisku jest:
  1. publikowanie treści naruszających prawo RP,
  2. publikowanie materiałów typowo reklamowych bez pozwolenia Wysokiej Rady lub moderatorów,
  3. nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, seksualnym lub jakimkolwiek innym,
  4. przeklinanie i używanie słów uważanych powszechnie za wulgarne,
  5. spamowanie,
  6. pisanie wiadomości z całkowitym brakiem poszanowania dla zasad ortografii i interpunkcji, w znacznym stopniu utrudniające ich odczytanie przez innych użytkowników,
  7. uporczywe dręczenie psychiczne, szydzenie lub poniżanie innych użytkowników, ponawiane mimo wyraźnej prośby poszkodowanego o zaprzestanie wyżej wymienionych działań.
 6. Wszystkie wątpliwości związane z interpretowaniem tego regulaminu rozstrzygane będą przez Wysoką Radę.

II. Moderowanie Ogniska

 1. Osoby odpowiedzialne za pilnowanie porządku na Ognisku to moderatorzy. Do ich obowiązków należy utrzymywanie porządku, dbanie o przestrzeganie niniejszego regulaminu i banowanie użytkowników go łamiących.
 2. Ban (potocznie nazywany packą) nałożony przez moderatora dotyczy tylko i wyłącznie Ogniska i jest czasowy i dotyczy osoby, nie konta.
 3. W razie nałożenia bana na użytkownika na czas wyższy niż 10 minut, moderator powinien poinformować publicznie o tym fakcie wraz z informacją, czemu użytkownik został zbanowany i na jaki czas. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, kiedy wina użytkownika jest bezdyskusyjna i powszechnie widoczna, jak na przykład w sytuacji, kiedy obraził on wulgarnie innego użytkownika Ogniska.
 4. Na wniosek moderatora Ogniska Wysoka Rada może rozszerzyć ogniskowy ban na pozostałą część serwisu.
 5. Od decyzji moderatora przysługuje każdemu odwołanie do Wysokiej Rady - może ona zmienić zarówno decyzję o nałożeniu bana, jak i jego wymiar czasowy.
 6. W przypadku, gdy moderator nie wywiązuje się ze swych obowiązków lub nadużywa swojej władzy, może zostać zawieszony przez Wysoką Radę w swoich obowiązkach na czas określony lub bezterminowo.
 7. Próby ominięcia bana (np. poprzez wchodzenie na Ognisko z innego konta) poskutkują zwiększeniem kary.
 8. W przypadku ryzyka zakłócenia spokoju ogniska moderator ma prawo zakończyć dowolną aktualnie prowadzoną dyskusję.

III. Postacie Ogniskowe

 1. Postać Ogniskowa (PO) to specjalny przywilej dla zasłużonych użytkowników Jaskini Behemota, pozwalający im kierować na Ognisku dodatkową, klimatyczną, postacią fikcyjną.
 2. O Postać Ogniskową ubiegać się może każdy użytkownik JB o statusie Osadnika (do tej pory przyznane PO nie ulegają skasowaniu niezależnie od statusu właściciela).
 3. Postacie Ogniskowe są przyznawane według uznania przez Wysoką Radę oraz Opiekuna Osady.
 4. Pytania o właściciela Postaci Ogniskowej oraz próby zgadywania jego tożsamości będą traktowane jako celowe psucie innym zabawy. Zbyt natrętne dociekanie tych informacji może spotkać się z karą.

Forum

Osada

Śledź nas na

Czy wiesz, że...

Heroes 3: Specjalizacja Rolanda oddziałuje tylko na Krzyżowców, nie na Zbrojnych.